Sistem Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT)

Sistem PROFIT dibangunkan sebagai pangkalan data yang menyimpan maklumat semua projek-projek teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di agensi Kerajaan. Sistem ini membolehkan maklumat projek ICT di agensi Kerajaan disimpan, dikemaskini serta dianalisa dari masa ke semasa melalui laporan bergrafik yang dijana. Sistem ini juga menyediakan kemudahan penilaian dan kelulusan dari segi teknikal bagi perolehan ICT daripada Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) kementerian dan agensi lain serta Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) yang berurus setia di MAMPU.

Pengurusan Profil Projek ICT

Pengurusan Permohonan dan Kelulusan JPICT

dashboard

Pengurusan Pemantauan Projek ICT

Pengurusan Permohonan dan Kelulusan JTISA

Melalui PROFIT, maklumat projek ICT di agensi Kerajaan serta permohonan JPICT dan JTISA boleh dicapai dengan mudah dan pemantauan kemajuan pelaksanaan projek juga dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Muat Turun Dokumen

Muat turun dokumen dan pekeliling berkaitan.

* Senarai pekeliling, garis panduan, dokumen, manual dan templat ini akan ditambah dah dikemaskini dari masa ke semasa sekiranya ada. Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi urus setia seperti di bawah.

Hubungi Kami

Salurkan sebarang pertanyaan dan cadangan kepada kami di.

UNIT PEMODENAN TADBIRAN
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

Aras 6, Blok B2
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia

© 2017 - 2024 MAMPU
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas.